KRIOTERAPIA
SOLUX
POLE MAGNETYCZNE
TERAPULS
Elektryzacje
Ultradźwięki
Laseroterapię
Masaż wirowy
Masaż klasyczny
masaż tkanek głębokich
masaż punktów spustowych
drenaż limfatyczny
ćwiczenia indywidualne
ćwiczenia w odciążeniu
 terapia sensomotoryczna